Od 29 maja br. w Wielkopolsce w poszukiwania w lasach dzików i padliny dzików, które mogą być nosicielami ASF, włączyli się żołnierze z 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

To jedne z podejmowanych tam działań w celu ograniczenia zasięgu afrykańskiego pomoru świń w regionie. 26 maja przypadek wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń wykryto na terenie gminy Chrzypsko Wielkie. Zagrożenie dotyczy dużego stada – około 3 tys. sztuk świń. Natychmiast rozpoczęto działania zmierzające do izolowania ogniska i ograniczenia możliwości wydostania choroby poza wyznaczony obszar. Oprócz likwidacji całego stada, w pobliskich lasach rozpoczęto akcję poszukiwania dzików i padliny dzików, które mogą być nosicielami ASF. Do poszukiwań zaangażowano 50 żołnierzy z 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.