System HACCP (ang. hazard analysis and critical control point) jest uznanym na arenie międzynarodowej, systemem o podwalinach naukowych związanym z dążeniem do zapewnienia bezpieczeństwa żywności poprzez zapobieganie, redukowanie lub eliminację potencjalnych zagrożeń żywności pochodzenia biologicznego, chemicznego lub fizycznego.

HACCP stanowi narzędzie oceny zagrożeń oraz ustanowienia systemów kontroli skupiających się raczej na zapobieganiu niż opierającym się na badaniu głównie produktów końcowych.

System HACCP definiuje ryzyko bezpieczeństwa żywności jakie może pojawić się w cyklu życia produktu.

Wymagania względem zasad wdrożenia systemu HACCP zdefiniowane zostały między innymi w Międzynarodowym Kodeksie Praktyki – Ogólne Zasady Higieny Żywności, który został przyjęty przez Komisję Codex Alimentarius. CAC / RCP 1-1969, Rev. 4 (2003)] proponuje 12 etapów wdrożenia systemu HACCP, do których należą:

1) Powołanie zakładowego Zespołu ds. HACCP
2) Opracowanie opisu produktu
3) Opracowanie przeznaczenia produktu
4) Opracowanie schematu przepływu
5) Weryfikacja schematu przepływu
6) Przeprowadzenie analizy zagrożeń
7) Ustalenie Krytycznych Punktów Kontrolnych (CCP)
8) Ustalenie limitów krytycznych
9) Ustanowienie systemu monitorowania CCP
10) Ustalenie działań korygujących
11) Ustalenie procedur weryfikacyjnych
12) Opracowanie systemu dokumentacji

Profesjonalnie wykonana analiza zagrożeń ułatwi wprowadzenie systemu HACCP we wszystkich obszarach bieżącej działalności firmy – od produkcji, poprzez przetwarzanie aż po transport i wiele innych procesów.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Naszą firmą lub wypełnienie formularza kontaktowego.