Fundusz Odbudowy szansą dla polskiego rolnictwa?
Fundusz Odbudowy (Next Generation EU) powstał jako odpowiedź Unii Europejskiej na nowe zagrożenia i wyzwania spowodowane przez pandemię. Jego głównymi celami są odbudowa i przywracanie odporności gospodarek UE na ewentualne kryzysy oraz przygotowanie na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności. Kraje unijne otrzymają pomoc w postaci bezzwrotnych grantów i niskooprocentowanych pożyczek. Do rozdysponowania pomiędzy 27 państw członkowskich jest ponad 723,8 mld euro. Podobnie jak z każdym unijnym budżetem, stanowiący jego część Fundusz Odbudowy musi zostać przez nie wszystkie zatwierdzony.
Przygotowany przez polski rząd Krajowy Plan Odbudowy (KPO) jest podstawą do sięgnięcia po środki z Funduszu Odbudowy. Ten wymagany przez Unię dokument, to swojego rodzaju business plan, w którym rozpisano rozdysponowanie środków. Polska może liczyć na 23 mld euro w dotacjach i 34 mld euro pożyczek, z czego 150 mld zł ma trafić do polskich rolników.

Projekt przegłosowany większością głosów
4 maja 2021 głosowano za projektem ustawy dotyczącej ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej w sprawie zwiększenia zasobów własnych Unii Europejskiej. Za przyjęciem ustawy zagłosowało 290 posłów, przeciw – 33, a 133 wstrzymało się od głosu. Za ratyfikacją opowiedziało się 211 z 231 posłów PiS, 46 z 47 posłów Lewicy, 22 posłów klubu Koalicja Polska-PSL (jeden wstrzymał się od głosu) oraz całe, liczące 5 posłów, koło Polska2050. Wśród 4 posłów koła Kukiz’15 – dwóch posłów było za ratyfikacją, jeden był przeciwny i jeden wstrzymał się od głosu. Za opowiedziało się też trzech posłów niezrzeszonych, 1 poseł niezrzeszony był przeciw. Spośród posłów Koalicji Obywatelskiej 127 wstrzymało się od głosu. Jeden opowiedział się za ratyfikacją, 2 nie wzięło udziału w głosowaniu. Od głosu wstrzymało się też także 3 posłów koła Polskie Sprawy. Przeciw wyrażeniu zgody na ratyfikację opowiedzieli się wszyscy posłowie Konfederacji – 11 osób.

Na jakie wsparcie może liczyć rolnik?
W ramach pozyskanych środków 150 mld zł trafi do polskich rolników. Zdaniem komisarza UE ds. rolnictwa, Janusza Wojciechowskiego, polski Krajowy Plan Odbudowy jest “ambitnym” planem, uwzględniającym w istotnym zakresie sprawy rolnictwa. Jak podkreślił komisarz – „Nigdy w przeszłości na polską wieś i polskie rolnictwo nie trafiły tak wielkie pieniądze, jak te przewidziane w tym budżecie na najbliższe siedem lat”. W opinii szefa rządu pozyskane środki muszą być „dobrze zainwestowane w polską ziemię, w technologie, czyste środowisko, ale też w najlepszy park maszynowy czy szybki internet na wsi”.

Czy aby to nie fikcja?
Zdaniem szefa rządu trzeba stworzyć alternatywę dla coraz bardziej skoncentrowanego przemysłu rolnego. Tymczasem Michał Kołodziejczak, prezes Agrounii nie dostrzega w tym planie realnej możliwości poprawy polskiej produkcji rolnej. Ponadto 150 mld zł to tylko ułamek kwoty, jaką uzyskał do dyspozycji rząd.