11 maja 2021 r. prezydent Rodrigo Duterte ogłosił na Filipinach stan klęski żywiołowej, z powodu afrykańskiego pomoru świń – prawie dwa lata po tym, jak choroba po raz pierwszy uderzyła w przemysł trzody chlewnej w tym kraju.

W tym czasie wszystkie agencje rządowe i jednostki samorządu terytorialnego będą współpracować i mobilizować zasoby, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się ASF, a także zająć się deficytem podaży produktów wieprzowych. Siłom zbrojnym Filipin polecono również „podjęcie wszelkich niezbędnych kroków w celu zapewnienia pokoju i porządku na obszarach dotkniętych katastrofą” w okresie obowiązywania proklamacji.

Odkąd na Filipinach stwierdzono pierwszy przypadek ASF we wrześniu 2019 r., choroba rozprzestrzeniła się na 12 regionów, 46 prowincji oraz 493 miasta i gminy w kraju, a nowe przypadki – pomimo podjętych środków – pojawiają się nadal. ASF jest odpowiedzialny za redukcję populacji świń w kraju o około 3 miliony sztuk, co skutkuje ponad 100 miliardami peso filipińskich strat i skokiem inflacji.